Араворн

Син на Арагост и девети предводител на дунеданците. Управлявал шестдесет и шест години и бил наследен от сина си Арахад II.