Араглас

Шести предводител на дунеданците, син на Арагорн I и пряк предшественик на Арагорн II Елесар.