Арагорн I

Наследник на Аравир и пети предводител на дунеданците за кратките осем години. Бил убит от глутница диви вълци и бил наследен от сина си Араглас.