Арандур

Звание, означаващо „кралски слуга”. Така се наричали наместниците на Гондор — всъщност „арандур” може да се преведе като „наместник”.