Аранел

„Благородният елф” — звание на Диор Елухил.