Арвен Ундомиел

Родена през III 241 г., Арвен е дъщеря на Елронд Передил. Майка й е Келебриан — дъщеря на Галадриел. Арвен означава „благородна девица”.

Почти три хиляди години Арвен прекарала в бащиния си дом в Ломидол и в Лориен. Едва през 2951 г. срещнала Арагорн, син на Араторн. Избира да бъде смъртна заради любовта си към него и става кралица на Обединеното кралство. Умира през IV 121 г., година след смъртта на Арагорн.

Ундомиел означава „Вечерница”, което се отнася не само за нейната красота, но и за произхода й — вечeрницата била светлината от последния силмарил, стоящ на челото на нейния дядо Еарендил.