Арминас

Единият от двамата пратеници на Кирдан в Нарготронд през Първата епоха. Другият пратеник се казвал Гелмир. Тяхното послание гласяло, че мостът пред вратите на Нарготронд трябва да бъде съборен. То обаче било пренебрегнато и това довело до разрушението на крепостта от Глаурунг.