Артамир

Първи син и наследник на гондорския крал Ондохер, воювал с баща си срещу колесарите. Силите на Ондохер били посрещнати от изненадващо нападение пред Моранон, а кралят и Артамир били убити. По-младият брат на Артамир — Фарамир, също участвал в битката, но също бил убит, оставяйки Гондор без крал.

Надигнала се политическа криза, в която северният крал на Артедаин — Арведуи, изявил претенции към трона на Гондор. Било му отказано от наместника Пелендур и съвета на Гондор, които дали властта на Еарнил. Родът на Еарнил не просъществувал дълго и завършил със загубата на сина му Еарнур в Минас Моргул.