Ар-Гимилзор

Двадесет и трети крал на Нуменор, баща на Тар-Палантир и дядо на Ар-Фаразон — последният крал. Бил враг на Верните и Приятелите на елфите и ги преследвал с всички сили.