Асгон

Човек от Дор-ломин, който принадлежал към рода на Хадор. След Нирнает Арноедиад владетелят на Дор-ломин, Хурин Талион, бил пленен и отведен в Ангбанд, а Дор-ломин бил даден на източния пришълец Брода. Асгон и други последователи на Хурин били принудени да служат на Брода докато един ден не се появил хуриновият син Турин.

Турин убил Брода и освободил Асгон и останалите и заедно те избягали в планините и се скрили в тайна пещера. Преди да потегли отново на път Асгон помолил Турин да се завърне с войска, за да освободи родната си страна. Турин обаче така и не се завърнал и нищо повече не се споменава за съдбата на Асгон и спътниците му.