Асфодел

Жълто-бели цветя, намерени от Фродо и Сам в Итилиен.