Барагунд

Потомък на Беор Стари, който бил баща на Морвен Еледвен и дядо на Турин Турамбар. Малко се знае за живота му, но вероятно е бил убит от войските на Моргот.