Барад Нимрас

„Кула на белия рог”, изградена от Финрод Фелагунд на носа, западно от Егларест. Там била поставена стража, за да наблюдава морето на запад и да предупреждава за нападение на войските на Моргот, въпреки че той никога не организирал атака по море. След Нирнает Арноедиад Моргот нападнал Егларест и Бритомбар и Барад Нимрас била разрушена до основи.