Баща на драконите

Наименование на Глаурунг — пръв сред драконите. Не се знае дали Глаурунг буквално е бил баща на всички дракони, подобно на Дурин, който е предшественик на целия си род, но произходът на драконите остава неразкрит. Вероятността той да е баща на всички дракони е почти невъзможна заради разликите между отделните дракони — Глaурунг например, е бил без крила, докато много от по-късните дракони имат такива.