Бащи на хората

Наименование, използвано за най-ранните поколения на хората, които живели в Първата епоха. Използва се особено за тези хора, които принадлежали към Трите рода на едаините и които се сражавали заедно с елфите във Войните на Белерианд.