Белериандски войни

Войните през първата епоха между нолдорите и техните съюзници синдарите и едаините срещу войските на Моргот в Ангбанд. Имало пет големи битки в тези войни: