Белия ездач

Така нарекли Гандалф докато яздел великия кон Сенкогрив. Името е контраст на Черните конници, които служели на Саурон.