Бели угари

Селище, което се намирало на източния път в Графството, някъде между Жабомор и моста на река Брендивин. Градчето се намирало в западния край на областта Мостови полета в източната околия.