Белокожите

Название, с което орките наричали роханските конници, чиито северен произход е причина за по-бялата им кожа в сравнение с хората в близост до тях.