Белтил

Сребърното дърво, изваяно от Тургон в Гондолин в памет на Телперион — едно от двете дървета на Валинор. Другото дърво се казвало Глингал.