Белязаната рътлина

Селище, намиращо се в хълмистия район в северните части на източната околия. Според Толкин, името не говорело нищо на обитателите на Графството, но тъй като се намирало в област с пещери и канари и на каменоломна се предполага, че съдържа диалектната дума scar „стръмна скала, канара”.