Бергил

Синът на Берегонд от Гондор. Момче по време на Войната на пръстена, той съпровожда Пипин Тук, когато той за пръв път идва в Минас Тирит.