Берилак Брендифук

Син на Меримак Брендифук, който бил по-малък брат на Сарадок, господаря на Фуков край по време на Войната за пръстена. Сарадок бил и баща на Мериадок от задругата на пръстена и така Берилак бил братовчед на Мери.