Битката на Рогоскал

Мощната атака на войските на Саруман срещу роханската армия в Шлемово усое. Рохиримите победили главно заради намесата на хуорните от Ветроклин.