Битката на петте армии

След края на войната между джуджетата и орките, когато джуджетата победили в Битката на Нандухирион, орките започнали да таят огромна омраза към тяхната раса. През III 2941 г., когато Билбо Торбинс дошъл в Самотната планина, били изминали вече сто и четиридесет години оттогава. Пътувайки през Мъгливите планини, Билбо, Торин и техните спътници били хванати в плен от орките, населяващи тези земи. С помощта на Гандалф, те успели да избягат, но не преди да убият няколко от техните стражи и техния предводител — Великия гоблин.

Смъртта на Великия гоблин от ръцете на джуджета събудила неприятните спомени от войната им с джуджетата. Следвайки командите на Болг, чиито баща Азог бил убит в Нандухирион, всички войски на орките от Мъгливите планини, както и техните съюзници вълците и прилепите, се събрали и планирали своето отмъщение.

Незнаейки за тези събития, Билбо и джуджетата продължили пътя си на изток. Постигнали целта си да си възвърнат Еребор, но заради това събудили гнева на Трандуил и косвено станали причина за унищожението на Езерния град. Горските елфи на Трандуил се присъединили към езерните хора и се запътили на север, за да изискат част от съкровището на Смог за отплата. В отговор, Торин извикал от Железните хълмове братовчед си Даин на помощ.

Предстояла голяма битка от една страна на хорските елфи и езерните хора, и от друга — на армиите на Торин и Даин. Битката вече започвала, когато тъмен облак се извисил от север — прилепите, напътстващи армиите от орки на Болг. Елфите, джуджетата и хората бързо забравили различията си и се обединили пред новата опасност. Така започнала голямата битка в полите на Еребор, към която се присъединили и орлите от Мъгливите планини. Дори Беорн се притекъл на помощ във формата на чудовищна мечка.

До залез слънце орките били победени, но това коствало много жертви. Самият Торин бил убит, когато нападнал пазача на Болг, а заедно с него били посечени и племенниците му Фили и Кили. Болг също умрял, убит от Беорн, а гоблините от северните планини били разпръснати и унищожени.