Битката при Азанулбизар

Битката, с която дошъл краят на войната на джуджетата и орките, в която и Наин и Азог били убити, но джуджетата спечелили войната.