Блажени

Наименование на Еарендил Мореплавателя, който с великото си пътешествие в края на Първата епоха освободил елфите и хората от тиранията на Моргот.