Бланко Вържиколан

Най-ранният известен член на фамилията Вържиколан от Яка стомна. Бланко се оженил за Иглика Многознаева и двамата имали две деца: Бруно и Лобелия. Тя се омъжила за Ото Влачи-Торбинс и впоследствие купила Торбодън от Фродо Торбинс.

Бланко най-вероятно е кръстен на един от основателите на Графството, а името произлиза от староангл. blanca със значение на „сив кон”.