Блата на Сирион

Мочурищата и блатата, които се образували около езерата Аелин-уиал по река Сирион. Били унищожени във Войната на гнева в края на Първата епоха.