Бледоздрач

Езеро в северните части на Средната земя, наричано от елфите Ненуиал. На южните му брегове бил построен Ануминас, столицата на Арнор.