Бомбур

Потомък на джуджетата от Мория, Бофур е един от спътниците на Билбо Торбинс и Торин II Дъбощит в приключението им в Еребор. Известен е със своята пълнота.