Бор

Главатар на хората от изтока, които навлезли в Белерианд в края на Първата епоха. Той тайно се съюзил с Моргот и след това постъпил на служба при Маедрос и Маглор, държейки североизточните проходи. Той обаче се отрекъл от съюза си с Мрачния владетел и служил вярно на синовете на Феанор.