Борлах

Един от тримата синове на Бор, постъпил на служба при Маедрос и Маглор. Борлах се сражавал в Нирнает Арноедиад и бил верен на нолдорите. Преди самият той да бъде убит, участвал в съсичането на синовете на Улфанг.