Борова чаша

Малко селце в Графството. Намира се в северния край на южната околия на няколко километра южно от камъка на трите околии, в хълмистата област, известна под името Зелеников край. Изглежда е бил построен по южните склонове на Зелените хълмове и до него можело да се достигне по един единствен път, идващ южно от Дългодол.

Названието Pincup вероятно произлиза от британския корен penn „хълм” и староанглийското copp „връх, било”.