Борондир

Един от шестимата конници, изпратени на север от Гондор от наместника Кирион да търсят помощ от Северняците във войната. Борондир бил единственият, който оцелял и предал печата на наместниците на Еорл.