Брандагамба Калимак

Същинската форма на хобитовото име, което Толкин превежда като Мериадок Брендифук.