Брегалад

„Прибързаният” ент, известен на хобитите като Бързолъч, който се сприятелил с Мериадок Брендифук и Перегрин Тук. Брегалад играе важна в роля в атаката на ентите над Исенгард.