Брегор

Син на Боромир и баща на Барахир, който бил вторият господар на Ладрос от рода на Беор.