Брее (местност)

Земите в близост до хълма на Брее, главно селище на които бил самият Брее, но включвало още няколко малки селца.