Брези

Дървета със сребриста кора, чието елфическо име — „бретил”, дало името на Бретилския лес.