Бренди-палат

Родният дом на фамилията Брендифукови. Представлява дълбок смял във Фуков хълм в близост до река Брендивин.