Брередон

Град във Фуков край, разположен при устието на река Върбоструйка.

Името Breredon произлиза от английската дума briar „изтравниче, шипка”, която означава също и „трънак, трънаци”. Елементът –don има значение на „хълм”. На български е оставено непроменено – „Брередон”, а в пояснение под черта е обяснено, че означава „Брезов хълм”.