Бръшлян Многознай

Хобит от Графството, което се омъжила за Буфо Многознай и двамата имали четири деца. Най-големият й син Боско дал началото на фамилията Многознай, а най-малката й дъщеря Берила била родоначалник на фамилията Торбинс.

Бележки

  1. Моминското име на Бръшлян така и не е преведено на български — Ivy Goodenough. Фамилията е реално съществуващо английско име, но макар да е англосаксонско по произход истинското му значение си остава спорно. Според някои то означава „много добър”, а според други то е повлияно от израза „good knave” (англ. „добър слуга”). Според трети източник то произлиза от Godinot, което означава „първи заселник”.