Букоствол

Име на висок и красив ент (поне според Перегрин Тук), който по време на сражението с орките на Саруман в Ортанк попаднал под струя от течен огън и изгорял като факла.