Буфо Многознай

Най-ранният известен член на фамилията Многознай, който би трябвало да е живял в средата на дванадесети век по летоброенето на Графството (близо 250 години преди Войната за пръстена). Буфо имал четири деца: Боско, Басо, Брифо и Берила. Дъщеря му Берила се омъжила за Балбо Торбинс, а техни потомци били Билбо и Фродо.