Бързолъч

Един от по-младите енти от гората Ветроклин, който бил от рода на Твърдокор. Той бил наречен така заради своята прибързаност. Елфическото му име било Брегалад.