Бързохам от Майтаповско

Най-ранният член на фамилията Майтапер. Той живеел в село Майтаповско два века преди Войната за пръстена. Синът на Бързохам, Уайзман, се преместил в Теснопол, където станал известен като Уайзман Майтаповски, а през поколенията фамилното име се променило на Майтапер.

Бързохам от Майтаповско не трябва да се бърка с бащата на Сам, Бързохам Майтапер от улица Торбаланска, който бил негов пра-правнук.