Бърлогата на Корубана

Име на Торех Унгол — тъмната, изпълнена с тунели бърлога на Корубана при прохода Кирит Унгол.