Бялото дърво на Минас Тирит

Наименование на двете дървета, които растели в Минас Тирит. Те произлезли от Нимлот в Нуменор и дори от самия Телперион.