Валакуента

„Разказ за Силите” — в него подробно е описан всеки един от валарите, както и някои от по-важните маяри.